„Cześć, Europo!” to ogólnopolski konkurs mający na celu rozpowszechnianie wiedzy o krajach europejskich wśród dzieci i młodzieży.

W tym roku odbyła się druga jego edycja. W niej wzięła udział trzyosobowa drużyna z naszej szkoły. W jej skład weszły: Aleksandra Łotocka, Hanna Köpplin i Nikola Gancarz.
Uczestniczki promowały trzy kraje europejskie głównie pod kątem ekologii. Jednym z działań całego projektu było szycie Eko-toreb, w które zaangażowana była prawie cała szkoła.

Niestety przez pandemię i przerwanie zajęć stacjonarnych nie udało nam się zrealizować wszystkich zaplanowanych działań. Najważniejsze jednak jest to, że uczniowie zdobyli trochę wiedzy i świadomość ekologiczną.

Wyniki konkursu już pod koniec czerwca.

B.K.

Close Menu