KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO  2019/2020

 

1

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych


02 września 2019 r.


2


Zimowa przerwa świąteczna


23 – 31 grudnia 2019 r.


3


Ferie zimowe:


10 – 23 lutego 2020 r.


4

Wiosenna przerwa świąteczna


09 – 14 kwietnia 2020r.

5

Dodatkowe dni wolne od nauki uzgodnione z Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną

02, 03 stycznia 2020r.

12 czerwca 2020r.

21, 22, 23 kwietnia 2020r. (egzamin ósmoklasisty)

6

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych


26 czerwca 2020r.

7

Ferie letnie

27 czerwca – 31 sierpnia 2020r.

 

Close Menu