14 października obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej popularnie zwany Dniem Nauczyciela.

 Dyrekcja zorganizowała krótkie, miłe spotkanie dla nauczycieli i pracowników szkoły oczywiście w reżimie sanitarnym. Dyrektor szkoły Pani Jadwiga Falkowska odczytała list od Ministra Edukacji Narodowej, następnie wraz ze swoim zastępcą Panią Elżbietą Haczkowski podziękowały wszystkim pracownikom naszej szkoły za trudną, ciężką codzienną pracę. Nie zabrakło również życzeń od Samorządu Uczniowskiego;)
Dziękujemy,
B.K.
Zdjęcie archiwalne