W naszej szkole realizujemy program DESTINATION IMAGINATION, który ma na celu uczyć przede wszystkim kreatywnego rozwiązywania problemów, tworzenia innowacji, pracy zespołowej podczas podejmowania ekscytujących wyzwań, zarządzania czasem, zasobami ludzkimi, materiałami, finansami i pomysłami, a także umiejętności skutecznej komunikacji i prezentacji wytworów własnej pracy oraz pracy zespołu.

Destination Imagination (DI) jest największym na świecie programem dla dzieci i młodzieży zorientowanym na rozwój kreatywności oraz umiejętności XXI wieku, które pozwalają im osiągnąć sukces nie tylko w kontekstach edukacyjnych, ale przede wszystkim poza nim, w świecie, który dynamicznie się w obecnych czasach przeobraża.   

Działa w 42 krajach, na sześciu kontynentach, 48 stanach Ameryki Północnej oraz w kanadyjskich prowincjach. Daje możliwość odkrywania i wydobywania niezmierzonych potencjałów dziecięcej wyobraźni i kreatywności. Jest też ekscytującą przygodą dla tych, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania, zdolności umiejętności i talenty w oparciu o własne mocne strony.
DI bazuje na koncepcji myślenia dywergencyjnego (rozbieżnego) zakładającego, że istnieje więcej niż jedna droga do rozwiązania problemu. Program zachęca dzieci, młodzież i studentów do podejmowania procesu tworzenia – w oparciu o własne mocne strony. Pozwala odkrywać różnorodne uzdolnienia, przełamywać bariery, kształtować motywację wewnętrzną i co najważniejsze w tym programie i nie tylko zwiększać poczucie własnej wartości.
W programie odkrywane są często ”nieoszlifowane diamenty”, a dzieci o różnorodnych predyspozycjach stają się: technikami, naukowcami, aktorami, analitykami, komikami, językoznawcami, muzykami… po to, aby po latach uczestnictwa w programie być dojrzałymi, świadomie kształtującymi swoją przyszłość społeczną i zawodową – wartościowymi ludźmi.
„Dzisiejsi uczniowie kilka razy w swoim życiu zmienią zawód, dlatego będą potrzebowali różnorodnych umiejętności, celem kształcenia nie jest jedynie zapamiętywanie informacji i zdobywanie wiedzy. Jest nim nauka pracy w zespole, nauka „uczenia się” i zasady DI: współpraca, myślenie krytyczne i twórcze rozwiązywanie problemów”. Słowa D. R. Widder’a z Uniwersytetu Filadelfia są mottem programu DI, programu, który rozwija w uczestnikach ciekawość świata, kreatywność oraz odwagę w myśleniu i działaniu. Uczniowie przekształcają swoje pomysły w realne, możliwe do zastosowania, innowacyjne rozwiązania.

Trener DI Małgorzata Sojka-Choptiany

Więcej informacji o Programie DI: http://www.kreatywnosc.pl/

Close Menu