Zapraszamy uczniów klas IV-VIII do wzięcia udziału w przeglądzie świątecznym!

Format pracy: Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę dowolną techniką. 

Termin przesyłania prac – 14 XII 2020 r. (do wychowawców przez platformę Teams). 

Kartkę podpisujemy, ponieważ zostanie umieszczona w galerii prac na stronie internetowej szkoły. Za estetyczne przygotowanie kartki uczeń otrzymuje 10 punktów. Dodatkowe 10 punktów otrzymuje uczeń, który wyśle kartkę do wybranej osoby lub instytucji i potwierdzi ten fakt przesłanym zdjęciem do wychowawcy klasy.

Anita Gulbińska
Jadwiga Migała-Adamek