Procedury zapewniania bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Marcinkowicach w związku z wystąpieniem epidemii ​