TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW „Pomoc materialna dla uczniów – socjalne stypendia szkolne i zasiłki szkolne” DO 15.09.2020

Wypełnione wnioski wraz z pozostałą dokumentacją należy składać w sekretariacie szkoły.
Szczegółowe informacje znajdują się na tablicy informacyjnej, pedagoga szkolnego, stronie internetowej szkoły oraz w sekretariacie szkoły.