Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice! We wtorek, 1.09.2020r., rozpoczynamy nowy rok szkolny (poniżej harmonogram).

Ze względu na panujące wciąż zagrożenie epidemiczne będzie to z pewnością rok wyjątkowy, pełen nowych wyzwań oraz zadań do zrealizowania.
W tym roku bardziej niż kiedykolwiek potrzebne Nam będzie wzajemne zrozumienie, szacunek, wsparcie oraz cierpliwość względem siebie i tego co przyniesie Nam rzeczywistość.
Dbajmy o siebie nawzajem przestrzegając zasad i procedur, które będą obowiązywały w naszej placówce w roku szkolnym 2020/2021. Ministerstwo Edukacji Narodowej przy współpracy z Ministrem Zdrowia i Głównym Inspektorem Sanitarnym opracowało wytyczne dla placówek oświatowych. Z tego względu w szkole zostaną wprowadzone dodatkowe obostrzenia dotyczącymi bezpiecznego funkcjonowania społeczności szkolnej w warunkach pandemii i mające na celu zapewnienie nam wszystkim bezpieczeństwa.
W związku z powyższym w tym roku szkolnym nie będzie uroczystego apelu dla uczniów naszej szkoły, a rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się według zamieszczonego poniżej harmonogramu. Bardzo prosimy, aby dzieciom z klas I oraz oddziałów "0", w razie potrzeby, towarzyszył tylko 1 rodzic. Wszyscy dorośli wchodzący do szkoły proszeni są o zakrycie nosa i ust oraz zdezynfekowanie dłoni. Rodziców pozostałych uczniów prosimy o nie wchodzenie do szkoły.
Z życzeniami zdrowia i wytrwałości Dyrekcja Szkoły

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

1.09.2020r. (wtorek)

 

klasa

sala

wychowawca

godzina

Wejście do szkoły

0a

114

Beata Drabczak

8.30

główne

0b

301

Barbara Demska-Pawelec

8.30

Boczne 

(do łącznika)

Ia

305

Agnieszka Machowska

8.30

Boczne 

(do łącznika)

Ib

26 (łącznik)

Kamila Kaczmarczyk

9.30

Boczne 

(do łącznika)

IIa

313

Małgorzata Sojka-Choptiany

9.30

Boczne 

(do łącznika)

IIb

304

Agnieszka Rzemykowska

9.00

Boczne 

(do łącznika)

IIIa

313

Katarzyna Turek

8.00

Boczne 

(do łącznika)

IIIb

26 (łącznik)

Katarzyna Borodzenia

8.00

Boczne 

(do łącznika)

IVa

205

Jacek Góralski

8.00

główne

IVb

101

Dorota Matuszak-Tomicka

8.15

główne

Va

102

Ewelina Golec

8.30

główne

Vb

001

Aneta Biadalska

8.45

główne

VIa

104

Anita Gulbińska

9.00

główne

VIb

105

Monika Hodera

9.15

główne

VIIa

213

Natalia Jakubowska

9.30

główne

VIIb

204

Agnieszka Rutkowska-Kłak

9.45

główne

VIIIa

202

Barbara Kołodziej

10.00

główne

VIIIb

201

Grażyna Cieśla

10.15

główne

 

Uwagi:

  1. Na uczniów klas 0 – III o wyznaczonych godzinach, przy wejściu, będą czekać wychowawcy.

  2. Uczniowie klas IV – VIII proszeni są o wejście do szkoły w maseczkach ochraniających usta i nos oraz dezynfekcję dłoni.

  3. Uczniowie klas 0 – III mogą mieć zakryte usta i nos.

  4. Listy dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz klas I zostaną wywieszone przy drzwiach głównych, 28.08.2020r.