Konkurs "Wzorowy świetliczanin"

Konkurs świetlicowy:

„Jestem dobrym kolegą, aktywnie uczestniczę w zajęciach, dbam o porządek”.

W konkursie mogą brać udział wszystkie dzieci zapisane do świetlicy.

Uczestnicy konkursu są nagradzani zielonymi  kropkami  wpisywanymi przez nauczyciela świetlicy na listę w trzech kategoriach:

• JESTEM DOBRYM KOLEGĄ –  co tydzień każde dziecko otrzymuje kropkę za stosunek wobec innych. Naganne zachowanie jest karane czerwoną kropką.

• AKTYWNIE UCZESTNICZĘ W ZAJĘCIACH – przed każdymi zajęciami omawia się z uczniami, co się będzie robić i za co można otrzymać kropkę. Po zakończonej pracy lub zajęciach podsumowujemy pracę i dzieci otrzymują kropki  w zależności od ich zaangażowania i wkładu pracy.

• DBAM O PORZĄDEK – codziennie uczniowie otrzymują kropki za utrzymywanie porządku w świetlicy (sprzątanie po sobie, układanie klocków, porządkowanie gier, układanie krzeseł).

Raz na pół roku następuje podsumowanie liczby zielonych kropek. Zwycięzcy otrzymują dyplomy oraz słodkie nagrody. Na zakończenie roku szkolnego następuje całoroczne  podsumowanie listy i nagrodzenie najbardziej zaangażowanych dzieci.