Informujemy, iż - decyzją organu prowadzącego - uczniowie klas Oa i Ob będą mogli uczestniczyć w zajęciach opiekuńczych od 25 maja 20120 roku.

Close Menu