Aktualności, porady i wskazówki

Teams i Office 365 - poradnik od Pana Belfra dla ucznia i rodzica

Punkty z zachowania na zdalnym nauczaniu

REGULAMIN LEKCJI ONLINE

CZY UCZEŃ POWIENIEN MIEĆ WŁĄCZONĄ KAMERĘ PODCZAS ZAJĘĆ ONLINE

ZDALNY KRĘGOSŁUP