KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO  2020/2021

 

1

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

 

1 września 2020r.

 

2

 

Zimowa przerwa świąteczna

 

23 – 31 grudnia 2020r.

 

 

3

 

Ferie zimowe:

 

18 – 31 stycznia 2021r.

 

4

Wiosenna przerwa świąteczna

 

1 – 6 kwietnia 2021r.

5

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych uzgodnione z Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną

14 października 2020r.

30 kwietnia 2021r.

25, 26, 27 maja 2021r. (egzamin ósmoklasisty)

4 czerwca 2021r.

6

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

 

25 czerwca 2021r.

7

Ferie letnie

26 czerwca – 31 sierpnia 2021r.