28 października w szkole została przeprowadzona próbna ewakuacja.

 W placówce przebywali wówczas najmłodsi uczniowie z klas 0-III oraz nauczyciele i pozostali pracownicy niepedagogiczni.
Ewakuacja przebiegła bardzo sprawnie, zgodnie z zasadami BHP.