Kontakt

Sekretariat czynny od pn do pt w godz. 7.30 - 15.00
sprawy uczniowskie - 8.00 - 12.00

Dane do przelewu:
Rada Rodziców przy SP w Marcinkowicach
97 9585 0007 0010 0100 6770 0001